Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O nas

Czcionka:

Głównym celem działalności OKiT jest zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze i do jej tworzenia.
OKiT realizuje swoje statutowe zadania w poprzez edukację, wychowanie  i upowszechnienie kultury.
W tym celu współdziała z innymi instytucjami kultury stowarzyszeniami, fundacjami, związkami i innymi podmiotami działającymi w sferze kultury i oświaty.
Wszelkie działania dotyczące upowszechniania kultury prowadzone są poprzez Ośrodek Kultury, Bibliotekę Publiczną wraz z filiami oraz świetlice wiejskie.


Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach działa na podstawie:
 
1. Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
    działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 kwietnia 2012 r. poz.406),
2. Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( tekst jedn. Dz.U. z 12 czerwca
    2012 r. poz.642 ze zm.),
3. Statutu uchwalonego uchwałą nr XXII/142/12 Rady Miejskiej w Barwicach
    z dnia 27 września 2012r.w sprawie utworzenia Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach .

 

 

Pogoda

Zegar

Imieniny