Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Konkurs NatureART w sieci

Utworzono dnia 07.06.2021
Czcionka:

Regulamin Konkursu Piosenki Przyrodniczej „NatureArt w sieci”

1. Postanowienia Ogólne:

Organizatorem Konkursu jest  Ośrodek Kultury i Turystyki,

ul. Wojska Polskiego 15, 78-460 Barwice, NIP  673-00-15-359.

Przegląd ma formę konkursu i adresowany jest dla dzieci i młodzieży z  gminy Barwice, w ramach zajęć pozalekcyjnych.

2. Cele przeglądu:

  • Popularyzacja nowych form upowszechniania kultury muzycznej
  • Popularyzacja piosenek o tematyce przyrodniczej,
  •  Upowszechnianie wartości przyrodniczych, kształtowanie postaw ekologicznych
  • Promocja śpiewu i odkrywanie młodych talentów.
  • Promocja nowych form integracji artystycznej w czasie pandemii.

3. Przegląd zostanie przeprowadzony w trzech  kategoriach wiekowych.

I kategoria: 3-7 lat

II Kategoria: 8-14 lat

III Kategoria 15-18 lat

4. Warunki uczestnictwa:

• W przeglądzie mogą wziąć udział wyłącznie soliści wokalni.

• Każdy artysta wykonuje jeden utwór( z podkładem muzycznym lub dowolnym instrumentem) o tematyce przyrodniczej. Wykonanie akompaniamentu przez inne osoby jest dozwolone.

• Czas trwania utworu: do 3 minut.

• Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres email: okit-b@wp.pl  wypełnionej karty zgłoszenia oraz nagranego materiału wideo.

• Termin dostarczenia kart zgłoszeń i nagranego materiału upływa  18.06.2021r.

• Oceny materiałów dokona jury powołane przez Organizatora

• Ogłoszenie wyników nastąpi  21.06.2021. Wyniki zostaną opublikowane na

stronie internetowej OKiT Barwice, Urzędu Miejskiego oraz na profilu społecznościowym OKiT-u.

• Prezentacja nagrań nastąpi na profilu społecznościowym Facebook, a laureaci poszczególnej kategorii wiekowej wystąpią 24 czerwca 2021 o godz. 16:00 w Sali Miejskiej podczas zakończenia zajęć Szkoły.

• W przypadku niskiego poziomu artystycznego w danej kategorii wiekowej

organizator może nie przyznać nagród głównych i wręczyć jedynie wyróżnienia.

5. Kryteria oceny:

• dobór repertuaru,

• emisja głosu

• interpretacja utworu,

• poczucie rytmu, dykcja

• ogólny wyraz artystyczny.

 

 

 

plakat

Utworzono dnia 07.06.2021, 10:24

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik

Utworzono dnia 07.06.2021, 10:22

Pogoda

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 38

W poprzednim tygodniu: 50

W tym miesiącu: 117

W poprzednim miesiącu: 307

Wszystkich: 9495